A A A K K K
для людей із порушенням зору
Великосорочинська громада
Полтавська область, Миргородський район

НІ- ЦЬКУВАННЮ НА РОБОТІ АБО ЯКА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕДБАЧЕНА ЗА ВЧИНЕННЯ МОБІНГУ

Дата: 30.01.2023 18:00
Кількість переглядів: 93

 

Ні- цькуванню на роботі або яка відповідальність передбачена за вчинення мобінгу

 

На роботі минає велика частина життя, тому кожному з нас хочеться отримувати як моральне , так і матеріальне задоволення від роботи. Проте, трапляється так, що на роботу ми йдемо як каторгу.

Керівник, який постійно незадоволений роботою, образливі жарти та плітки серед колег, наклепи та обман — усе це зустрічається багатьом на кар’єрному шляху. Деколи може здаватися, що просто не пощастило потрапити у токсичний колектив і це ж «усього лише робота».

Останнім часом в Україні питання протидії психологічному насильству на роботі стало підійматися все частіше. Нещодавно Верховна Рада ухвалила відповідний закон, що передбачає адміністративну відповідальність за мобінг — цькування у колективі.

 Що таке мобінг, яким він буває, як довести його факт та яка відповідальність   передбачена за його вчинення про все це розповідають фахівці Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області.

 Відповідно до законодавчих новацій, Кодекс законів про працю доповнено статтею,  де  визначено, що мобінг  (цькування) - систематичні (повторювані) тривалі умисні дії або бездіяльність роботодавця, окремих працівників або групи працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження честі та гідності працівника, його ділової репутації, у тому числі з метою набуття, зміни або припинення ним трудових прав та обов’язків, що проявляються у формі психологічного та/або економічного тиску, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій, створення стосовно працівника напруженої, ворожої, образливої атмосфери, у тому числі такої, що змушує його недооцінювати свою професійну придатність.

Формами  такого психологічного та економічного тиску є: створення стосовно працівника напруженої, ворожої, образливої атмосфери (погрози, висміювання, наклепи, зневажливі зауваження, поведінка загрозливого, залякуючого, принизливого характеру та інші способи виведення працівника із психологічної рівноваги); безпідставне негативне виокремлення працівника з колективу або його ізоляція (незапрошення на зустрічі і наради, в яких працівник, відповідно до локальних нормативних актів та організаційно-розпорядчих актів має брати участь, перешкоджання виконанню ним своєї трудової функції, недопущення працівника на робоче місце, перенесення робочого місця в непристосовані для цього виду роботи місця); нерівність можливостей для навчання та кар’єрного росту; нерівна оплата за працю рівної цінності, яка виконується працівниками однакової кваліфікації;

безпідставне позбавлення працівника частини виплат (премій, бонусів та інших заохочень);

необґрунтований нерівномірний розподіл роботодавцем навантаження і завдань між працівниками з однаковою кваліфікацією та продуктивністю праці, які виконують рівноцінну роботу.

ВАЖЛИВО! Вимоги роботодавця щодо належного виконання працівником трудових обов’язків, зміна робочого місця, посади працівника або розміру оплати праці в порядку, встановленому законодавством, колективним або трудовим договором, не вважаються мобінгом (цькуванням).

Вчинення мобінгу (цькування) заборонено.

До державних гарантій працездатним громадянам, які постійно проживають на території України  також додається правовий захист від мобінгу (цькування), дискримінації, упередженого ставлення у сфері праці, захист честі та гідності працівника під час здійснення ним трудової діяльності, а також забезпечення особам, які зазнали таких дій та/або бездіяльності, права на звернення до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, та до суду щодо визнання таких фактів та їх усунення (без припинення працівником трудової діяльності на період розгляду скарги, провадження у справі), а також відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок таких дій та/або бездіяльності, на підставі судового рішення, що набрало законної сили.

 Змінами до законодавства також передбачено що колективний договір має містити заходи, спрямовані на запобігання, протидію та припинення мобінгу (цькування), а також заходи щодо відновлення порушених внаслідок мобінгу (цькування) прав.

 У свою чергу  пункт 12 статті 40 Кодексу Законів про працю  визначає, що трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані роботодавцем у випадках вчинення працівником мобінгу (цькування), встановленого судовим рішенням, що набрало законної сили.

Крім  вищезазначених  підстав, трудовий договір з ініціативи роботодавця може бути розірваний також у випадках ) вчинення керівником підприємства, установи, організації мобінгу (цькування) незалежно від форм прояву та/або невжиття заходів щодо його припинення, встановленого судовим рішенням, що набрало законної сили;

 Обов’язки роботодавця задля протидії мобінгу

При припиненні трудового договору внаслідок порушення роботодавцем законодавства про працю, колективного чи трудового договору, вчинення мобінгу (цькування) стосовно працівника або невжиття заходів щодо його припинення  передбачено виплату вихідної допомоги у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку.

Роботодавець повинен правильно організувати працю працівників, створювати умови для зростання продуктивності праці, забезпечувати трудову і виробничу дисципліну, неухильно додержувати законодавства про працю і правил охорони праці, здійснювати заходи щодо запобігання та протидії мобінгу (цькуванню), уважно ставитися до потреб і запитів працівників, поліпшувати умови їх праці та побуту.

Роботодавець зобов’язаний вживати заходів для забезпечення безпеки і захисту фізичного та психічного здоров’я працівників, здійснювати профілактику ризиків та напруги на робочому місці, проводити інформаційні, навчальні та організаційні заходи щодо запобігання та протидії мобінгу (цькуванню).

У разі ушкодження здоров’я працівника, причиною якого став мобінг (цькування), факт якого підтверджено судовим рішенням, що набрало законної сили, заподіяна шкода відшкодовується у розмірі понесених витрат на лікування.

Відшкодування роботодавцем моральної шкоди працівнику провадиться у разі, якщо порушення його законних прав, у тому числі внаслідок дискримінації, мобінгу (цькування), факт якого підтверджено судовим рішенням, що набрало законної сили, призвели до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв’язків і вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя.

 Права осіб,  які зазнали мобінгу

Працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору, чинив мобінг (цькування) стосовно працівника або не вживав заходів щодо його припинення, що підтверджено судовим рішенням, що набрало законної сили.

Особи, які вважають, що вони зазнали мобінгу (цькування), мають право звернутися із скаргою до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, та/або до суду".

Як довести факт мобінгу

Щоб довести, що людина, що піддається мобінгу, необхідно зафіксувати ці дії. Наприклад, записати на диктофон розмови з кривдником, зафіксувати на фото зміну робочого місця, зробити копії розпоряджень про преміювання та документів, які визначають порядок і підстави додаткових нарахувань. Також можна зафіксувати електронне листування, записи в CRM про навантаження і т.д. Після цього слід сформувати скаргу та разом із доказами відправити до Держпраці., яка у свою  чергу розгляне скаргу та призначить перевірку на місці роботи. У ході перевірки Держпраці також додатково фіксує докази і виписує протокол. Останній етап – відправка протоколу і всіх доказів до суду. Вже він розглядає справу та приймає рішення про наявність чи відсутність факту мобінгу та призначає штраф.

Відповідальність за вчинення мобінгу

 Вчинення мобінгу (цькування) працівника тягне за собою накладення штрафу на громадян від  850 грн.  до  1700 грн. або громадські роботи на строк від двадцяти до тридцяти годин і накладення штрафу на фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, посадових осіб - від  1700 грн до 3 400 грн. або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин.

Якщо такі дії, вчинені групою осіб або особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, то такі особи притягують до відповідальності у вигляді накладення штрафу на громадян від  1700 грн. до 3 400 грн. або громадські роботи на строк від тридцяти до п’ятдесяти годин і накладення штрафу на фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, посадових осіб - від  3 400 грн. до  6 800 грн. або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

У зв’язку із створенням Північно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, юрисдикція якого буде поширюватись на Сумську, Полтавську та Харківську області, повідомляємо контакти установи. За консультаціями у Полтаві звертайтесь за телефоном (0532) 56-40-76. Поштова адреса: м. Полтава, вул. Пушкіна, 119, 36014.

Нагадуємо, що отримати безоплатну правову допомогу та захистити свої права Ви зможете звернувшись до фахівців системи безоплатної правової допомоги.

Полтавський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 37/40, тел. (0532) 56-02-88.

Кременчуцький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги знаходиться за адресою: м. Кременчук, вул. Небесної сотні, 54, тел. (0536) 75- 75- 20

Лубенський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги знаходиться за адресою: м. Лубни, вул. Монастирська 17, тел. (05361) 77-479.

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області працює за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 37/40.

Функціонує єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь